Liefde


Er bestaan verschillende soorten liefde:
1. Liefde voor mensen in het algemeen: naastenliefde, caritas of 'onbaatzuchtige liefde' (Liefde die schenkt en er niets voor terug verwacht)
2. Liefde tot/van God, of van mens tot mens met God als tussenpersoon
3. Onvoorwaardelijke liefde voor alle levende wezens (metta, begrip uit het boeddhisme)
4. Liefde tussen familieleden, de liefde van ouders voor hun kinderen, enz. (storge)
5. Liefde voor vrienden (philia)
6. Liefde voor vreemden, Gastvrijheid. (Xenia)
7. Romantische liefde (verliefdheid)
8. Platonische liefde
9. Seksuele liefde, eros
10. Liefde voor zichzelf (narcisme)
11. Liefde tot een abstractum (bv. waarheidsliefde, taalliefde/taalmin)
12. Rituele vormen van liefde; hoofse liefde.
13. Liefde voor een voorwerp (in extreme mate: fetisjisme)
14. Liefde voor het vaderland (vaderlandsliefde)